Briljantti ja Ovaali timantti

Timantin arvo määritellään 4C:n avulla. Nämä ovat 1. Carat weight eli karaattipaino 2. Clarity eli puhtaus 3. Color eli väri ja 4. Cut eli hionta. Kaikki neljä tekijää ovat tärkeitä timantin laadun ja hinnan määrittelyssä. 

Carat eli karaattipaino

Timanttien paino ilmoitetaan karaatteina ja yksi karaatti (ct) painaa 0,2 grammaa. Korusertifikaateissa usein mainitaan ct, mikä tarkoittaa carat weight, ja CTW, mikä tarkoittaa kaikkien korussa olevien kivien yhteispainoa, eli carat total weight.

Clarity eli puhtaus

Timantin puhtauden määrittelee se, että kuinka paljon pieniä epäpuhtauksia eli sulkeumia on havaittavissa timantissa. 

Sulkeumat ovat luonnollinen osa timantin kasvuprosessia ja täysin virheettömät timantit ovat harvinaisia niin luonnossa kuin laboratoriossakin. Eli se, että timantissa on sulkeumia, ei tarkoita kyseessä olevan huono timantti. Puhtaus luokitus määrittelee miten paljon sulkeumia on, minkä kokoiset ne ovat ja missä kohtaa timanttia ne sijaitsevat. Epäpuhtaudet eivät aina näy paljaalla silmällä, vaan niiden havaitsemiseen tarvitaan luuppi.

Puhtausluokitukset ovat:


FL (Flawless): Tämä timantti on täysin virheetön eli siinä ei ole sulkeumia tai ulkoisia merkkejä.

IF (Internally Flawless): Hyvin vähän sulkeumia.

VVS1 ja VVS2: Erittäin vähän sulkeumia, joita on vieläkin vaikeaa nähdä jopa 10x suurennoksella.

VS1 ja VS2 (Very Slightly Included): Hiukan sulkeumia, joita voi havaita 10x suurennoksella. Pienimmissä kivissä sulkeumia on mahdotonta nähdä paljaalla silmällä, mutta isoissa vähintään 0.80ct timanteissa ne saattavat olla havaittavissa. Tämä on silti erinomainen puhtausluokitus.

SI1 ja SI2 (Slightly Included): Pieniä sulkeumia, joita on joskus havaittavissa paljaalla silmällä.

I1-I3 (Included): On sulkeumia, joita voi havaita paljaalla silmällä.

Macor Jewelleryn 0.05ct ja sitä suurempien timanttien puhtausluokitus on VS1-VVS2.

Color eli väri

Kun puhutaan timantin väristä 4C:n yhteydessä, ei tarkoiteta kirkkaita värejä, vaan timantin vivahteita esimerkiksi keltaiseen ja ruskeaan. Väri luokitellaan asteikolla D-Z, jossa D on täysin väritön timantti ja Z väriluokan timanttissa on hiukan väriä. Ideaalissa värittömmässä timantissa on mahdollisimman vähän silmin havaittavaa värivivahdetta.

Värittömien kivien luokittelua ei tule kuitenkaan sekoittaa värillisiin timantteihin. Edellä mainitun väriluokituksen ulkopuolelle menevät, Z luokkaa vahvemmat värit luokitellaan eri tavalla ja nämä timantit ovat selkeästi värillisiä, ns. Fancy Colored Diamonds.

Macor Jewellerylla käytämme 0.25ct kokoisissa ja sitä suuremmissa timanteissa D-F väriluokan laboratoriotimantteja.


Cut eli hionta

Hyvin hiottu timantti heijastaa valoa optimaalisesti ja on kaunista katseltavaa. Timantin muotoa kannattaa siis harkita tarkkaan ja valita itselleen paras mahdollinen hionta budjetinsa mukaan. Huonosti hiotussa timanteissa kauneus ei tule samalla tavalla esiin ja ne ovat myös edullisimpia. Huono hionta voi pilata muuten hyvälaatuisen timantin.

Kun luokitellaan timanttihiontaa, silloin katsotaan hionnan symmetriaa, hionnan laatua ja timantin mittasuhteita. Esimerkiksi GIA, eli Gemological Institute Of America, määrittelee hionnan laatua seuraavalla luokittelulla: excellent, very good, good, fair ja poor. 

 Timantin säihke

Se miten valo heijastuu timantissa jaetaan kolmeen osaan:

Brilliance, eli loisto 
Tämä on se mikä tekee timantista kauniin ja antaa katsojalle vau-efektin. Valo heijastuu timantin kautta takaisin ylös ja tekee timantista säihkivän.

Fire eli tuli
Tuli on timantin maagisin ominaisuus. Se syntyy kun valo taittuu timantissa takaisin ylöspäin monina eri sateenkaaren väreinä.

Scintillation eli välke 
Kaunis kimaltelu syntyy kun timanttia liikutellaan valossa. Välke sisältää loiston ja tulen efektejä luoden kauniin valoefektin.

Macor Jewellery käyttää IGI:n timanttitodistuksia, jossa lukee timantin hiontalaatuluokka seuraavasti:

Excellent
Tuli ja loisto heijastuu timantissa voimakkaimmin. Tämä timantti säteilee upeaa ja kaunista kimallusta.

Very good
Timantti on erittäin hyvin hiottu ja säteilee paljon tulta ja loistoa. Suurin osa valosta heijastuu timantin läpi, eikä paljaalla silmällä tätä kimallusta pysty erottamaan excellent -luokan timanteista.

Good
Kaunis kimalteleva laatuluokka edullisimpaan hintaan. Suurin osa valosta heijastuu takaisin katsojaan päin, mutta kuitenkin vähemmän kuin very good -laatuluokassa.

Fair 
Tämän laatuluokan timantit eivät kimalla tai heijasta valoa hirveästi takaisin, koska suurin osa valosta poistuu timantin alaosasta tai sivuilta. Sopii pienempiin sivukiviin tai pienen karaatin timantteihin.

Poor
Tämä laatuluokka ei sisällä loistoa, tulta tai välkettä. Timanttiin osuva valo poistuu sivuilta ja pohjasta.