Siirry sisältöön

Timanttien louhinnan haittapuoli

TIMANTTIKAIVOSTOIMINTA

Tiesitkö, että 1.0ct jalokivilaatuisen raakatimantin louhiminen luonnosta tuhoaa keskimäärin 200-250 tonnia maaperää? Lisäksi timanttien louhiminen kehitysmaissa ovat vahvasti yhteyksissä konflikteihin kuten laittomaan asekauppaan, terrorismiin, epäsäännösteltyihin työolosuhteisiin ja lapsityövoimaan. 

LUONNONTIMANTTIEN SYNTY JA LOUHINTA

Luonnontimantit muodostuvat miljardien vuosien aikana valtavassa kuumuudessa ja paineessa noin sadan kilometrin syvyydessä maan alla. Aikojen kuluessa ne siirtyvät tietyn tyyppisen vulkaanisen purkauksen kautta lähemmäksi maapallon pintaa, josta ne louhitaan. Raakatimanttien louhiminen maankuoresta vaatii valtavan määrän maaperän mylläämistä, mikä aiheuttaa haittaa ympäristölle ja eliöstölle. 

timanttikaivos

LABORATORIOTIMANTTI ON AINOA EETTINEN TIMANTTI

Kimberley Process

Tällä hetkellä voidaan todeta, että laboratoriotimantti on ainoa eettinen timanttivalinta. Edes kansainvälinen Kimberley Process sopimus ei takaa luonnosta louhittujen timanttien eettisyyttä. Vuonna 2003 solmittu Kimberley Process sopimus tehtiin estämään konfliktitimanttien saapumista kaivoksilta markkinoille. Valitettavasti vielä tänäkin päivänä prosessi ainoastaan jäljittää timantin toimitusketjua suurinpiirtein ja puutteellisesti.

Se on myös epäonnistunut ottamaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristöhaitat. Kimberley Process ei ota kontrolloi eikä ota kantaa seikkoihin kuten työntekijöiden oloihin kaivoksilla, ihmisoikeuksien rikkomuksiin tai siihen rahoitetaanko timanteilla aseita ja väkivaltaista vallankäyttöä. Siten se ei takaa konfliktivapaata timanttia kuluttajalle.